What is critical today?

wyznanie wiary

wierzę w testy jednostkowe, testy funkcjonalne,
ciągłą integrację, buildów automatyzację,
generowanie binarek i ich szybkie wdrażanie,
maszyny wirtualne, procesy preforkowalne,
połączenia trwałe, destruktory wspaniałe,
zasobów uwalnianie, zmiennych unsetowanie,
uwielbiam przesłanianie, tęsknię za przeciążaniem;

imitowane obiekty już oczekują na testy,
usługi me atomowe namespace'y mają gotowe,
finalne moje klauzule łatają już każdą dziurę,
iteratory czekają, generatory podają,
metody ponotowane już listenerom są znane,
zdarzenia się wyzwalają, kernelom opowiadają,
wszystko się trigeruje, pamięci ciągle brakuje,
incepcja postępująca i tak stepuję bez końca.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe

creed

we believe in unit testing, integration testing,
continous integration and build automation,
garbage collecting and persistent connecting,
continuos deployment and virtualized environment,
preforking, and precompiling, and highly available,
freeing unsued resources in tightly tested destructors,
we miss some overloading admiring overriding;

mocked object are everywhere, tests haunt them all the time,
well organized namespaces are trying to keep in shape,
final clauses are looking for some unclosed descriptors,
methods are annotated, no-one understands why,
generator yields something and iterator consumes,
dispatcher is going crazy, kernel can't stand the load,
events are being triggered, memory is being fried,
inception is continuous as we step into and into.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License