Współbieżność w ekosystemie PHP

Dlaczego tak, dlaczego nie i kiedy nie - wielowątkowość, wieloprocesowość i async w Hacku.

Kim jestem?

 • programistą
 • team leaderem
 • architektem

O czym będzie mowa?

 • pthreads
 • pcntl, sysv*
 • async

Dlaczego tak?

 • współbieżność i wydajność
 • brak zewnętrznych kolejek
 • wielordzeniowe systemy

Dlaczego nie?

 • debugowanie
 • testowanie
 • złożona architektura
 • CPU
 • PHP i thread safety
 • doświadczenie

Kiedy tak?

 • dużo oczekiwania
 • duża liczba zadań
 • w konsoli
 • bez wątków i procesów

Kiedy nie?

 • konieczne zachowanie sekwencyjności
 • brak rozszerzeń
 • ograniczenia funkcjonalne
 • WWW i nie-async

pthreads

 • --enable-maintainer-zts
 • niepewny rozwój
 • PHP i wątki
 • przyjazne API
 • dużo przykładów

phtreads

 • Worker
 • Pool
 • Stackable
 • Mutex

pcntl

 • apt-get install php5-cli
 • core PHP
 • dojrzałe

pcntl

 • pcntl_fork
 • IPC
 • sysvsem
 • sysvmsg
 • sysvshm
 • SAPI

async

 • to nie wątki
 • młode i niedojrzałe
 • Facebook
 • dokumentacja
 • nieprzyjazne API

async

Podsumowanie

 • nowoczesne pthreads
 • stabilny pcntl
 • zagadka async

Linki

pthreads Windows
http://windows.php.net/downloads/pecl/releases/pthreads/
pthreads/pcntl demo
https://github.com/iwankgb/threads
async - curl_multi_exec
http://bit.ly/1nisT9x
async - strumienie
http://bit.ly/1rp5cYi
async - mysql
http://bit.ly/1nqFVSg
async - mysqlnd
http://bit.ly/1F4V3uq
async - blog HHVM
http://hhvm.com/blog/7091/async-cooperative-multitasking-for-hack
prezentacja
http://critical.today/phpers-concurrency/

?

Concurrency in PHP ecosystem

Why and when - multithreading, multiprocessing and Hack async.

Who am I?

 • a developer
 • a team leader
 • an architect

What is this about?

 • pthreads
 • pcntl, sysv*
 • async

Pros

 • concurrency and performance
 • no need for external queueing
 • multicore systems

Cons

 • debugging
 • testing
 • complex architecture
 • CPU
 • PHP and thread safety
 • experience

When do?

 • lots of waiting
 • lots of tasks
 • in command line
 • without multithreading and multiprocessing

When do not?

 • sequence matters
 • can't install extension
 • functional limitations
 • WWW and not-async

pthreads

 • --enable-maintainer-zts
 • unsure development
 • PHP and threads
 • friendly API
 • many examples

phtreads

 • Worker
 • Pool
 • Stackable
 • Mutex

pcntl

 • apt-get install php5-cli
 • core PHP
 • mature

pcntl

 • pcntl_fork
 • IPC
 • sysvsem
 • sysvmsg
 • sysvshm
 • SAPI

async

 • this is not multithreading
 • young and immature
 • Facebook
 • documentation
 • unfriendly API

async

Summing thoughts up

 • modern pthreads
 • stable pcntl
 • mystery of async

Links

pthreads on Windows
http://windows.php.net/downloads/pecl/releases/pthreads/
pthreads/pcntl demo
https://github.com/iwankgb/threads
async - curl_multi_exec
http://bit.ly/1nisT9x
async - streams
http://bit.ly/1rp5cYi
async - mysql
http://bit.ly/1nqFVSg
async - mysqlnd
http://bit.ly/1F4V3uq
async - HHVM blog
http://hhvm.com/blog/7091/async-cooperative-multitasking-for-hack
presentation
http://critical.today/phpers-concurrency/?lang=en

?